XII Raid Luis Tello Barradas. Santa Eulalia (29/01/2011)